Sista dag för anmälan av hämtning 2022 var den 19 juni

Om du behöver göra en komplettering eller ändring efter detta datum, meddelar du vår kontaktperson enligt ovan.

Beroende på vad du har att lämna och var din gård finns, kan det gå att göra efteranmälan. Kontakta oss enligt ovan.