Sista dag för anmälan av hämtning 2024 var den 15 maj

Om du behöver göra en komplettering eller ändring efter detta datum, meddelar du vår kontaktperson enligt ovan.

Beroende på vad du har att lämna och var din gård finns, kan det gå att göra efteranmälan. Kontakta oss enligt ovan.