Sista dag för anmälan av hämtning 2017 var den 31 mars

Om du behöver göra en komplettering eller ändring efter detta datum, meddelar du vår kontaktperson enligt ovan.