Sista dag för anmälan av hämtning 2018 var den 28 mars

Om du behöver göra en komplettering eller ändring efter detta datum, meddelar du vår kontaktperson enligt ovan.