För hämtning 2019, skicka in din anmälan senast 31 mars

Uppgifterna du fyller i nedan är din uppskattning av mängden som ska hämtas och används för planering av transporten. Vid vår avräkning till dig används de verkliga mängderna.

Typ av skrot

Mängd c:a

Enhet

Maskiner och redskap
utan vätskor:
kbm
Diverse järnskrot: kbm
Aluminiumskrot: kbm
Rostfritt skrot: kbm
Övrigt skrot: kbm
 

Farligt avfall

Mängd c:a

Enhet

Lösningsmedel:
Färg:
Bekämpningsmedel:
Läkemedel:
Sprayburkar:
Spillolja: liter
Lysrör: styck
Oljefilter: styck
Batterier:
Rengöringsmedel:

Kontaktuppgifter

Namn: *
Företag:
Postadress: *
Postnummer: *
Ort: *
Mobil: *
E-post:
Försäkringsnr: *
Organisations/personnr: *
Momsredovisningsnr:
Ange bg, pg eller bankkonto för eventuell utbetalning. Om du fyller i bankkonto måste clearingnumret anges först
Mitt kontonr:
Ytterligare upplysningar:
Här kan du fylla i uppgifter om annat material än ovan, eller skriva annan kompletterande information.