Länsförsäkringar Kalmar - skicka in din anmälan senast 8 oktober 2023

Uppgifterna du fyller i nedan är din uppskattning av mängden som ska hämtas och används för planering av transporten. Vid vår rapportering till dig används de verkliga vikterna från hämtningen.

Metallskrot

Mängd c:a

Enhet

Aluminiumskrot: kbm
Järnskrot: kbm
Kopparskrot: kbm
Maskiner och redskap
utan vätskor:
kbm
Rostfritt skrot: kbm
Övrig metallskrot: kbm
Däck: styck
Däck på fälg: styck
 
Ange möjligheter att vända på gården
Hämtning av skrot sker med 24m bil och släp.
Fyll i nedan om det - enligt din uppfattning - går att köra in och vända med sådant.
 Ja, det finns plats för 24m bil och släp
 Kanske, är osäker på om det finns plats
 Nej, det finns inte plats, kom med bara bil
 
Ange om det behövs maskintransport
 Ja, jag har stora maskiner e dyl, kontakta mig om pris
 

Farligt avfall

Mängd c:a

Enhet

Asbest/Eternit: kg
OBS - viktigt!
Asbest och eternit måste du packa in i byggplast och tejpa igen så det blir lufttätt.
Varje sådant paket får väga högst 30 kg.
 
Bekämpningsmedel: kg
Blybatterier: styck
Diesel i fat: liter
Diesel i dunk: liter
Elektronik: kg
Färg: kg
Glykol: kg
Gödningsmedel: kg
Hydraulslang: kg
Lampor: kg
Lysrör: styck
Läkemedel: kg
Lösningsmedel: kg
Oljefilter: styck
Rengöringsmedel: kg
Spillolja i fat: liter
Spillolja i dunk: liter
Sprayburkar: kg
Tomma dunkar: styck
Tryckimpregnerat trä: kg
 

Dina kontaktuppgifter

Namn: *
Mobil: *
E-post:
 

Adressuppgifter

Företag:
Postadress: *
Postnummer: *
Ort: *
 

Adress där ReAgro ska hämta

Hämtadress: *
Postnummer: *
Ort: *
Om det som ska hämtas finns på en ö utan vägförbindelse måste du ange båtfrakt nedan.
Hämtning via båtfrakt:
 

Övriga uppgifter

Organisationsnr/personnr: *
Försäkringsnr:
(ange inte siffrorna efter *-tecknet)
*
 

Övriga upplysningar om din anmälan


 

Ombud farligt avfall och godkännande

 Jag uppdrar åt ReAgro AB, eller den de utser i sitt ställe, att agera ombud för mig och fullgöra min skyldighet att rapportera in dessa mängder farligt avfall till Naturvårdsverket. Detta gäller enbart för den transport jag härmed beställer av ReAgro. Tjänsten ingår i grundavgiften och innebär ingen extra kostnad.
 Jag väljer att själv sköta min lagstadgade inrapportering till Naturvårdsverket.
 
 Jag godkänner att det finns en kostnad, samt en möjlig intäkt, för denna tjänst enligt ReAgros priser och villkor, samt att mina uppgifter lagras hos ReAgro.*