Första dag för anmälan av hämtning 2024 är den 1 juni

Var vänlig återkom med din anmälan från den dagen.