Första dag för anmälan av hämtning 2023 är den 15 februari

Var vänlig återkom med din anmälan från den dagen.