För hämtning 2019, skicka in din anmälan senast 8 september

Uppgifterna du fyller i nedan är din uppskattning av mängden som ska hämtas och används för planering av transporten. Vid vår avräkning till dig används de verkliga mängderna som uppmäts vid hämtningen.

Typ av skrot

Mängd c:a

Enhet

Maskiner och redskap
utan vätskor:
kbm
Diverse järnskrot: kbm
Aluminiumskrot: kbm
Kopparskrot: kbm
Rostfritt skrot: kbm
Övrig skrot: kbm
Däck: styck
Däck på fälg: styck
 

Farligt avfall

Mängd c:a

Enhet

Lösningsmedel:
Färg:
Bekämpningsmedel:
Läkemedel:
Sprayburkar:
Spillolja: liter
Oljefilter: styck
Hydraulslang: kg
Lysrör: styck
Lampor: kg
Blybatterier:
Rengöringsmedel:
Tryckimpregnerat trä: kg
 

Lantbruksplast

Mängd c:a

Enhet

Ensilageplast: kg
Tunnfolie: kg
Fiberduk och odlingsväv: kg
Nät och snören: kg
Storsäck: kg
Hylsor: kg
Övrig lantbruksplast: kg
Osorterad lantbruksplast: kg

Kontaktuppgifter

Namn: *
Företag:
Postadress: *
Postnummer: *
Ort: *
Hämtadress: *
Postnummer: *
Ort: *
Mobil: *
E-post:
Försäkringsnr:
Ange inte siffrorna efter *-tecknet
*
Organisations/personnr: *
Momsredovisningsnr:
Ange bg, pg eller bankkonto för eventuell utbetalning. Om du fyller i bankkonto måste clearingnumret anges först
Mitt kontonr:
Om det som ska hämtas finns på en ö utan vägförbindelse måste du ange båtfrakt nedan.
Hämtning via båtfrakt:
Ytterligare upplysningar:
Här kan du fylla i uppgifter om annat material än ovan, eller skriva annan kompletterande information.